ระบบตรวจสอบสิทธิด้วยตนเอง (Self Service) ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนของผู้ปกครอง

คลิกที่นี่ : http://csgcheck.dcy.go.th/public/eq/popSubsidy.do?ms=158953

 

Share on Line
Share on Pinterest