สำนักงานเทศบาลตำบลโคกหล่อ

เลขที่ 201 หมู่ที่ 10 ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมือง
จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92000

โทรศัพท์  075-270695 , 075-572538

E-Mail : admin@khoklorcity.go.th

Share on Line
Share on Pinterest