ประกาศเทศบาลตำบลโคกหล่อ กำหนดวันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เรื่อง เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโคกหล่อ ประจำปีงบประมาณ 2565

Share on Line
Share on Pinterest