วัดสาริการาม (หลวงพ่อกาแก้ว-การาม)

วัดสาริการาม (หลวงพ่อกาแก้ว-การาม)

วัดสาริการาม (หลวงพ่อกาแก้ว-การาม)

       วัดสาริการาม  เดิมชื่อวัดไส้กา ตั้งอยู่ที่บ้านโคกพลา เลขที่ ๒ หมู่ที่ ๙  ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองตรังมาไม่ต่ำกว่า 300 กว่าปี มีคำบอกเล่าว่า สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๒๔๐ ในพระอุโบสถ มีหลวงพ่อกาแก้ว การาม ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย พุทธลักษณะคล้ายพระพุทธสีหิงส์ พระเกตุมาลาเป็นทรงแหลมสูง พระเพลากว้าง ๑.๖๐ เมตร สูง ๑.๙๐ เมตร เป็นพระประธาน และพระพุทธรูปหินขาว พระเพลา กว้าง ๗ นิ้ว สูง ๑๕ นิ้ว ถือเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวตรัง และใกล้ไกลให้ความเคารพนับถืออย่างมาก ด้วยอภินิหารที่ท่านได้สำแดงให้ปรากฎมาอย่างยาวนานแล้วนั่นเอง โดยเฉพาะด้านโชคลาภ วัดสาริการามเป็นที่ตั้งโครงการลานบุญ ลานปัญญา และศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน  ปัจจุบันเจ้าอาวาสคือ พระครูสังวรธรรมวิมล (หลวงพ่อรงค์) เจ้าคณะตำบลบ้านโพธิ์

 

Share on Line
Share on Pinterest