วัดทุ่งหวัง

วัดทุ่งหวัง
-


วัดทุ่งหวัง
       
       เป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดตรัง และเป็นที่พุทธศาสนิกชนมาร่วมบำเพ็ญศาสนกิจอยู่เป็นประจำอย่างมากมาย   ปัจจุบันก็ได้พัฒนาทางด้านสาธารณูปโภคอยู่อย่างต่อเนื่อง ด้วยจิตศรัทธาของพุทธศาสนิกชน  วัดทุ่งหวังตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๑ หมู่ที่ ๑๒ ถนนตรัง – ปะเหลียน  ตำบลโคกหล่อ  อำเภอเมืองตรังจังหวัดตรัง  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๘  พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบ  เนื้อที่ ๒๐ ไร่ ๑ งาน ใกล้กับสนามบินจังหวัดตรัง  มีอายุไม่น้อยกว่า 72 ปี และซุ้มประตูวัดประดิษฐ์ด้วยลวดลายที่สวยงาม และวิจิตรงดงามมาก

Share on Line
Share on Pinterest