ประกาศเทศบาลตำบลโคกหล่อ จัดสรรและราคากลาง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน แบบดับเบิ้ลแคบ ชนิดขับเคบื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๑ คัน

ประกาศเทศบาลตำบลโคกหล่อ จัดสรรและราคากลาง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน แบบดับเบิ้ลแคบ ชนิดขับเคบื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๑ คัน

Share on Line
Share on Pinterest