เลขที่บัตรประชาชน
- - - -
ชื่อหรือนามสกุล

ที่อยู่
สำนักงานเทศบาลตำบลโคกหล่อ
เลขที่ 201 หมู่ที่ 10 ตำบลโคกหล่อ
อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
ติดต่อ / แผนที่
โทรศัพท์ 075-270695 , 075-572538
อีเมล admin@khoklorcity.go.th
เวลาทำการ
วันจันทร์ - วันศุกร์ (หยุดวันเสาร์ -
วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30น.
Share on Line
Share on Pinterest